Recycling
Milieubewuste scheiding van niet herbruikbare huisraad en textiel

Weggooien kan altijd nog! De kringloop is er om goederen die nog in goede staat zijn een 2 de leven te geven of terwijl hergebruik is duurzaam en goed voor het milieu. Kringloop Winkel Joure ‘House of Treasure’ draagt graag haar steentje bij om zo veel mogelijk te recyclen en steunen daarbij gelijk maatschappelijk doelen.

U kunt alle elektronica bij ons inleveren!

Alles met een stekker, dus ook apparaten die het niet meer doen!

Wij zijn een samenwerkingsverband aangegaan met Recycling Nederland. Waarvan ‘Weee Nederland’ de inzameling verzorgd bij kringloopwinkels. Onder het thema ‘Goed voor Mens en Milieu’. Weee Nederland biedt tevens een helpende hand om meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. De kringloopwinkel is een vriendelijke en behulpzaam verzamelpunt. Samen bevorderen we recycling en hergebruik van elektrische apparaten.

Sociale werkplaatsen in regionale sorteercentra
Het ingezamelde e-waste wordt naar een regionale sorteercenter gebracht.
Hier krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om weer mee te
doen aan het arbeidsproces. Samen met de gemeentelijke organisaties en het UWV zorgt men voor herintreding en doorstroming van tientallen mensen per jaar. Zo maken we gezamenlijk het gemeentelijk afvalbeleid sociaal en circulair in de regio.

Wij doen aan Recycling

De overtollige kleding gaat naar het leger des Heils of naar Afrika.
De opbrengst van oud papier is bestemd voor de lokale scholen.
Afgedankte elektronische apparaten naar Recycling Nederland.
Uit de tijd meubelen naar Polen en Litouwen. Oud ijzer wordt gesorteerd en afgevoerd naar de Firma Stuiver voor Recycling. Glas in de Glasbak en Serviesgoed wordt vermalen en gerecycled voor fietspaden.

Goede doel en een schoner milieu.
In samenwerking met Green Oil Recycling is Kringloopwinkel Joure bezig met het
inzamelen van gebruikt frituurvet. Met als doel om ‘onze’ bijdrage te leveren aan een schoner milieu en het verduurzamen van onze kringloopactiviteiten.

De opbrengst komt ten goede van: www.hetvergetenkind.nl

Door inleveren van flessen gebruikt frituurvet draag je bij aan dit duurzame initiatief.
De voordelen:
– Het frituurvet wordt gerecycled en krijgt een tweede leven als duurzame

    biobrandstof.
Het frituurvet belandt niet in het riool wat schadelijk is voor het milieu.
– Wij doneren de opbrengst aan het goede doel ‘Het vergeten kind

Lever daarom uw frituurvet bij ons in en de opbrengst gaat naar
‘Het Vergeten Kind’.
Aanleveren:in afgesloten flessen, jerrycans
Inbreng: bij de voordeur staat een groene/gele container van Green Oil
Waar: Kringloopwinkel Joure ‘House of Treasure’, Transportwei 5, Joure